Mirušā repatriācija uz dzimteni

RU EN

Mirušā tuvinieka repatriācija uz Latviju

Stacks Image 97
"Izsakām siltu pateicību apbedīšanas biroja ,,Insensum,, darbiniekiem un personīgi Andrim par iejūtību, cilvēcību, profesionalitāti, vienmēr atvērto komunikāciju un palīdzību mūsu bezgala sāpīgajā brīdī palīdzot repatriēt dēlu no Fēru salām uz Latviju un Madonu. Paldies par atbalstu smagajā brīdī!"
Ilma ar ģimeni Madonas novadā.🙏🙏🙏
Apbedīšanas birojs "In Sensum" veic Jūsu mirušā tuvinieka transportēšanu no ārzemēm - Eiropas Savienības valstīm, Lielbritānijas, Šveices, Norvēģijas, Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas. Mēs varam noorganizēt jūsu piederīgā repatriāciju no jebkuras pasaules valsts. Tāpat varam arī mirušo aizvest apbedīšanai uz ārzemēm.

"In Sensum" piedāvā:

  • Visu nepieciešamo dokumentu un formalitāšu nokārtošanu mirušā transportēšanai uz Latviju, vai no Latvijas

  • Mirušā transportēšanu cinka zārkā ar jaunu katafalku. Transportēšanu ar cieņu pret aizgājēju veic profesionāli un pieredzējuši "In Sensum" darbinieki

  • Mirušā personīgo mantu transportēšanu uz Latviju

● Ja cilvēks miris ārvalstīs, tad piederīgajiem par tuvinieka nāvi paziņo Valsts policija, kas informāciju saņem no Latvijas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības vai Ārlietu ministrijas. Dažkārt par nāvi piederīgajiem paziņo mirušās personas draugi, paziņas vai citas personas.

● Ja tiek saņemta ziņa par tuvinieka nāvi ārvalstīs, piederīgie nepastarpināti var sazināties ar attiecīgās valsts policiju, slimnīcu vai tiesu izmeklētāju, lai saņemtu informāciju par nāves apstākļiem, cēloni un formalitātēm, kas būtu kārtojamas ar attiecīgās valsts institūcijām.

● Nepieciešamības gadījumā piederīgie var sazināties ar Latvijas diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību attiecīgajā valstī, lai saņemtu informāciju par formalitātēm, kas kārtojamas mirušā tuvinieka pārvešanai uz Latviju.

● Ja valstī nav Latvijas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības, tuvinieki var sazināties ar Ārlietu ministrijas Konsulāro departamentu pa tālruni darba laikā +371 67016364 vai ārkārtas situācijās ārpus darba laika un brīvdienās +371 26337711.

● Ja mirusī persona bija apdrošinājusies (piemēram, ceļojumu apdrošināšana), palīdzību, atbilstoši apdrošināšanas polisei, sniedz apdrošināšanas kompānija. Ja mirusī persona nav bijusi apdrošinājusies, visas izmaksas sedz tuvinieki.

● Ja piederīgie vēlas mirušo apbedīt zārkā Latvijā, ir nepieciešama mirstīgo atlieku transportēšana specializētā, hermētiski noslēgtā zārkā (t. i., cinkotā vai no cita necaurlaidīga materiāla). No valstīm, kuras ģeogrāfiski atrodas tālu no Latvijas, bieži tiek praktizēta kremētu mirstīgo atlieku – pīšļu pārvešana uz Latviju.

● Mirstīgo atlieku sagatavošanu un transportēšanu pēc formalitāšu nokārtošanas veic apbedīšanas birojs. Piederīgajiem nepieciešams sazināties ar izvēlēto attiecīgās valsts apbedīšanas biroju vai - apbedīšanas biroju Latvijā, kam ir pieredze mirstīgo atlieku starptautiskā transportēšanā.

● Atsevišķi apbedīšanas pakalpojumu sniedzēji piedāvā cinka zārka nomu mirušā transportēšanai.

● Ārvalstīs izsniegtā miršanas apliecība, pirms iesniegšanas Latvijas iestādēs, ir jānotulko latviešu valodā. Miršanas apliecības legalizācija vai apliecināšana Apostille nav nepieciešama, ja tā ir izsniegta Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs vai Šveices Konfederācijā.

Informācija par mirušo transportēšanu

● Lai miruša cilvēka ķermeni ievestu Latvijā no citas valsts, nepieciešama attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegta mirušā cilvēka ķermeņa pārvadāšanas atļauja. Ja valstī, no kuras tiek ievests mirušā cilvēka ķermenis, nav šādas institūcijas un nav iespējams saņemt mirušā cilvēka ķermeņa pārvadāšanas atļauju, nepieciešama ārstniecības iestādes, ārstniecības personas vai tiesībaizsardzības iestādes izsniegta izziņa, kurā norādīts nāves cēlonis.

● Lai miruša cilvēka ķermeni izvestu no Latvijas, nepieciešama Veselības inspekcijas izsniegta miruša cilvēka ķermeņa pārvadāšanas atļauja.

● Pieteikties miruša cilvēka ķermeņa pārvadāšanas atļaujai ir iespējams arī elektroniski portālā www.latvija.lv, izmantojot Veselības inspekcijas e-pakalpojumu „Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai”.

● Iesniedzamie dokumenti Veselības inspekcijai: iesniegums; ārstniecības iestādes izziņa par nāves cēloni vai medicīnas apliecība par nāves cēloni, kurā norādīts nāves cēloņa kods; apbedīšanas pakalpojumu sniedzēja izziņa, ka mirušā cilvēka ķermenis ir ievietots zārkā atbilstoši noteikumu prasībām, zārkā atrodas tikai mirušā cilvēka ķermenis un personīgās lietas, kuras apbedī vai kremē kopā ar to.

● Miruša cilvēka ķermeni atļauts ievest Latvijā vai izvest no Latvijas ar autotransportu, dzelzceļa, gaisa vai ūdens trans­portu, ievietojot zārku attiecīgā transportlīdzekļa bagāžas nodalījumā;

● Ja miruša cilvēka ķermeni ved no citas valsts cauri Latvijai tranzītā, Veselības inspekcijas atļauja miruša cilvēka ķermeņa pārvadāšanai nav nepieciešama.
mirušā repatriācija no Anglijas un Eiropas  savienības valstīm
mirušā transportēšana no ārzemēm
mirušā repatriācija no ārzemēm uz Latviju ar katafalku

© SIA "In Sensum", 2023, Visas tiesības aizsargātas. Privātuma politika